Kalender

30. januar 2014


Peter Birch Sørensen er taler ved Akademikernes årlige udviklingskonference.

Akademikerne, AC, holder i år deres årlige udviklingskonference under temaet Fremtidens akademiske uddannelser og arbejdsmarked . Peter Birch Sørensen er inviteret til at åbne konferencen med et foredrag om, hvordan fremtiden tegner sig for akademikernes uddannelser og arbejdsmarked.

Læs mere om konferencen

22. januar 2014


Peter Birch Sørensen holder foredrag på IDA-konferencen En ny jobindsats til alle.

På Ingeniørforeningens konference onsdag 22. januar 2014 kommer der fokus på den fremtidige jobindsats – og hvordan man kan sikre sammenhæng med andre relevante indsatsområder. Her vil Peter Birch Sørensen holde et foredrag om, hvordan man sikrer en bedre sammenhæng mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Men fokus på konferencen vil dog særligt være på anbefalingerne fra Carsten Koch-udvalget, og Carsten Koch selv, vil også være tilstede.

Læs mere om konferencen

10. januar 2014

Når Nationaløkonomisk Forening åbner dørene til årsmødet 2014 er det blandt andre med Peter Birch Sørensen som taler.

Nationaløkonomisk Forening samler, som navnet antyder, økonomer med interesse for nationaløkonomi. På årsmødet 2014 er Peter Birch Sørensen blandt andre inviteret til at holde foredrag. Her skal han fortælle om det danske produktivitetsproblem og de barrierer og muligheder, som kommissionen har fundet.

Også finansminister Bjarne Corydon samt tidl. finansminister og medlem af finansudvalget Claus Hjort Frederiksen er blandt andre på podiet, mens Mogens Lykketoft er inviteret som festtaler.

Læs mere om årsmødet

9. januar 2014

 

Peter Birch Sørensen indleder debat om produktivitet i kommunerne til Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 2014.

Produktivitetskommissionen har lagt forslag frem, der skal inspirere den offentlige sektor til at øge produktiviteten.  Regeringen forventer i forlængelse i løbet af foråret 2014 at komme med sit bud på, hvordan den offentlige sektor skal effektivisere.

Men hvad betyder det for kommunernes arbejde? Hvilke nye ledelseskrav vokser frem, og hvad betyder det ledelsesmæssigt, at der er fokus på produktivitet? Hvordan kan resultater træde i stedet for regler og proceskrav? Og hvordan sikres det, at nye velfærdsteknologiske og digitale løsninger løfter produktiviteten?

Det er noget af det, som KL tager fat på til deres årlige konference Kommunaløkonomisk Forum, KØF, for borgmestre, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommunaldirektører, økonomichefer og andre med interesse for kommunaløkonomi. Den holdes i Aalborg Kongres og Kultur Center den 9. og 10. januar 2014.

Peter Birch Sørensen er i den forbindelse inviteret til at indlede debatten med bud på, hvordan produktiviteten i den offentlige sektor kan øges. Bagefter drøfter lokalpolitikere de kommunale perspektiver i forhold til at øge produktiviteten i den offentlige sektor inden for udvalgte områder.  


Læs mere om konferencen her


9. december 2013

Peter Birch Sørensen indleder konference for det norske finansdepartement.

Det norske finansdepartements rådgivende udvalg for model- og metodespørgsmål holder årligt større åbne konferencer. Temaet på årets konference er produktivitetsvækst. Her er Peter Birch Sørensen inviteret til at indlede 2013-konferencen med et oplæg om den danske Produktivitetskommissions arbejde.

Konferencen finder sted i Oslo den 9. december 2013.


6. december 2013

Peter Birch Sørensen er med, når Cepos og DI åbner dørene til årets vækstkonference.

DI og CEPOS holder den 6. december vækstkonference. Her vil en række topøkonomer og førende forskere sætte fokus på de danske vækstudsigter, den globale økonomi i lyset af finans- og gældskrisen og på behovet for reformer.

Ud over Peter Birch Sørensen vil økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager og formanden for Rangvid-udvalget, professor Jesper Rangvid, blandt flere andre også være på talerstolen. 

Hver især vil de være med til at besvare spørgsmål, som hvordan produktiviteten kan  øges i den offentlige sektor, om lønbonus til offentligt ansatte vil kunne forbedre produktiviteten, hvad  uddannelse og forskning betyder for innovation og produktivitet, og hvordan lavere marginalskat virker på arbejdsudbud og internationale vandringer? 

Konferencen finder sted i Industriens Hus (DI) på Rådhuspladsen.

Læs mere om konferencen og se programmet her
 

3. december 2013

Peter Birch Sørensen deltager i Round Table hos DI’s Produktivitetspanel.

Dansk Industri, DI, har nedsat et produktivitetspanel, der skal finde løsninger på Danmarks produktivitetsudfordringer. Den 3. december er Peter Birch Sørensen inviteret til et Round Table, hvor panelets vigtigste anbefalinger præsenteres og drøftes.

DI skriver om panelet: ”Panelet består af topchefer, som med afsæt i erhvervslivets udfordringer skal spille kvalificerede løsninger ind til regeringens produktivitetskommission”.

 

Læs mere om DI's produktivitetspanel

25. november 2013

Peter Birch Sørensen fortæller om produktivitet i den offentlige sektor til De Offentlige Tandlægers temadag.

Den offentlige sektor i forandring. Det er overskriften på temadag for De Offentlige Tandlæger.

Peter Birch Sørensen skal her fortælle om produktivitet i den offentlige sektor. Spørgsmålet, der er stillet, er, hvordan det overhovedet giver mening at tale om produktivitet i den offentlige sektor – hvordan måler vi, og hvad kan vi gøre for at hæve produktiviteten?

Også økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager er med på temadagen. Hun fortæller her om regeringens visioner for et paradigmeskift i ledelsen og styringen af den offentlige sektor. KL’s administrerende direktør, Kristian Wendelboe, svarer på, om kommunerne er parat til et sådan paradigmeskift.  


7. november 2013

Jan Rose Skaksen er med i paneldebat på Økonomidirektørforeningens Årsmøde.

Økonomidirektørforeningen holder Årsmøde2013 den 6. og 7. november. Temaet er Økonomisk ledelse i en forandringstid .

”Den offentlige lederrolle har forandret sig drastisk i de senere år. Samtidig har den stramme kommunale økonomi bragt økonomidirektøren og økonomifunktionen i en ledelsesmæssig stærk rolle, som udfordrer nogle andre ledelseskvaliteter end de økonomifaglige”, skriver foreningen, der mener, at det stiller helt nye krav til de økonomiske ledere.

På Årsmøde2013 vil der blandt andet være en paneldabat, hvor Jan Rose Skaksen, medlem af Produktivitetskommissionen, under overskriften Styring og effektivisering i kommunerne: Et opgør med NPM og på vej mod en ny innovativ tilgang? debatterer med professor ved RUC, Eva Sørensen; cheføkonom i KL, Jan Olsen, og direktør i Moderniseringsstyrelsen, Niels Gotfredsen.

I løbet af årsmødet vil også nationalbankdirektør, Per Callesen; formand for venstre, Lars Løkke Rasmussen og formand for DF, Kristian Thuelsen Dahl, blandt andre være på talerstolen.

Se programmet her


 

30. oktober 2013

Peter Birch Sørensen taler om effektivisering og kvalitet i kerneydelsen til Forum-arrangement.

Kan vi opretholde kvaliteten i kerneydelsen med et fortsat effektiviseringskrav? Spørgsmålet er omdrejningspunkt for et fyraftensmøde for topchefer og linjeledere i Region Syddanmark, hvor Peter Birch Sørensen er inviteret til at holde et oplæg. Han og de to andre oplægsholdere belyser spørgsmålet ud fra hver deres perspektiv. Målet er at tegne et både mere nuanceret og klart billede af de udfordringer og muligheder, der er forbundet med at bevare kvaliteten i kerneydelsen med et fortsat krav om effektivisering.

De to andre oplægsholdere er lektor ved Institut for Ledelse, Filosofi og Politik på CBS, Niels Thyge Thygesen, og Ph.d. og ledelseskonsulent ved Aarhus Universitetshospital, Karen Ingerslev.  Efter oplæggene er de tre oplægsholdere med i workshops, hvor spørgsmålet uddybes og udforskes.

Mødet er arrangeret af Forum – for fremtidens offentlige styring & ledelse, der er et socialt netværk - en kreativ tænketank, der opsøger og sætter ord på nye ledelsesideer i praksis samt nye ledelsesformer og styringskoncepter til gavn for sektoren.

 

Læs mere om arrangementet29.-30. oktober 2013

Carl-Johan Dalgaard fortæller om uddannelse, beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem til KL’s jobCAMP 13.

Kommunernes Landsforening, KL, står bag initiativet JobCAMP 13, der har fokus på visioner for en ny beskæftigelsespolitik.

Beskæftigelsesområdet er under forandring. Kommunerne arbejder med flere nye reformer og beskæftigelsesministeren har nedsat et udvalg, der skal kigge grundigt på hele beskæftigelsesindsatsen.

Ud over Carl-Johan Dalgaard, der er medlem af Produktivitetskommissionen og holder et oplæg om uddannelse, beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem, vil både beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og formanden for det nedsatte udvalg, Carsten Koch, også være på talerstolen. Sundhedsminister Astrid Krag vil desuden præsentere sine budskaber om styrket sammenhæng mellem beskæftigelses- og sundhedspolitik.

JobCAMP holdes i Forum Horsens den 29.-30. oktober.


Se programmet her28. oktober 2013

Niels Beier fortæller om produktivitetsudfordringer i den offentlige sektor til konference om vækst og produktivitet i Region Sjælland.

Vækst og produktivitet i Region Sjælland er omdrejningspunktet for en konference den 28. oktober, der er arrangeret af regionen.

På konferencen stilles der blandt andet spørgsmål til, hvilke implikationer det har for virksomheder i Region Sjælland, at produktiviteten udvikler sig langsommere end i udlandet, og hvad der på et lokalt og regionalt plan kan gøres for at fremme positiv produktivitetsudvikling. 

På konferencen fortæller Produktivitetskommissionens sekretariatschef Niels Beier om produktivitetsudfordringen i den offentlige sektor. 

Konferencen er delt i to: Den første del af dagen er dedikeret til en situationsanalyse af vækst og produktivitet i Region Sjælland, mens anden del af dagen har produktivitet i fokus.

 

Læs mere om konferencen24.- 25. oktober 2013

New Zealands Produktivitetskommission kommer til Danmark.

Vi skal lære af hinanden . Det mener New Zealands Produktivitetskommission, der den 24. og 25. oktober besøger den danske Produktivitetskommission.

Under besøget vil de, ud over mødet med den danske kommission, dele viden med andre, der beskæftiger sig med produktivitetsudvikling i Danmark.

Den 25. oktober vil der være et seminar om produktivitet, hvor formanden for New Zealands Produktivitetskommission, Murray Sherwin, rigsstatistiker og tidligere viceøkonom i OECD, Jørgen Elmeskov, og formand for den danske produktivitetskommission, Peter Birch Sørensen, hver vil holde et oplæg.

 

Se Peter Birch Sørensens præsentation

Se den new zealandske produktivitetskommissions præsentation

Se Jørgen Elmeskovs præsentation

 

Læs mere om New Zealands Produktivitetskommission30. september 2013

Peter Birch Sørensen er med, når velfærdssamarbejdet Hold sammen på Danmark holder stormøde.

Hold sammen på Danmark kalder sig selv et velfærdssamarbejde . Med i samarbejdet er en række faglige organisationer som FOA, BUPL, Danmarks Lærerforening, 3F-Den offentlige gruppe, HK-Kommunal m. fl.

Stormødet den 30. september er for organisationernes tillidsrepræsentanter. Her er formålet at sætte fokus på kommunale budgetter – og de muligheder der er for at agere inden for dem i forhold til udvikling af velfærd i den kommunale sektor.

Peter Birch Sørensen holder oplæg og er med i paneldebat med organisationsformænd og politikere.

 

28. september 2013

Philipp Schröder og Jan Rose Skaksen sætter fokus på produktivitet på Oeconkonferencen 2013.

Produktivitet, produktivitet og… PRODUKTIVITET . Det er overskriften, når Oeconforeningen på Aarhus Universitet byder indenfor til Oeconkonference 2013.

Både Philipp Schröder og Jan Rose Skaksen, begge medlemmer af Produktivitetskommissionen, vil tale på konferencen, der handler om de udfordringer og muligheder, der knytter sig til produktivitet.

Philipp Schröder sætter scenen og svarer på, hvorfor temaet produktivitet er relevant. Jan Rose Skaksen zoomer ind på, hvordan produktivitet er en udfordring for den offentlige sektor.

Konferencen bliver holdt den 28. september i Aarhus. Oeconforeningen er en forening for cand.oecon.’er fra Aarhus Universitet.

 

Læs mere om konferencen

 

26. september 2013

Peter Birch Sørensen taler til et arrangement om den nordiske velfærdsmodel og fremtidens produktive offentlige sektor.

Den nordiske velfærdsmodel og fremtidens produktive offentlige sektor . Det er titlen på et nordisk arrangement, der skal skabe dialog og diskussion blandt topledere – primært fra den offentlige sektor – i Danmark, Norge og Sverige om løsninger på de udfordringer, den nordiske velfærdsstat står over for i dag.

Det handler om, hvordan den nordiske velfærdsstat er under pres, hvad den offentlige sektors rolle skal være i fremtiden, og hvem der vil få gavn af produktivitetsforbedringer.

Bag arrangementet står et samarbejde mellem tænketanken Kraka og The European Centre for Government Transformation. Arrangementet bliver holdt den 26. september på Christiansborg.

Peter Birch Sørensen er én af talerne på dagen, ligesom blandt andre økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager, tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen samt professor Torben M. Andersen er det. Også den svenske general direktør Mats Wikström, LO's formand Harald Børsting og Dansk Erhvervs administrerende direktør Jens Klarskov er blandt talerne.

20. september 2013

 

Peter Birch Sørensen taler til Faglig Dag på Aarhus Universitet.

Hvert år inviterer Aarhus Universitet de studerende fra statskundstskab til Faglig Dag. I år er Peter Birch Sørensen som formand for Produktivitetskommissionen inviteret som taler.

19. september 2013

Peter Birch Sørensen deltager på et seminar om produktivitet i den offentlige sektor.

FTF, LO og OAO står i samarbejde bag et seminar, der følger op på Produktivitetskommissionens analyserapport om den offentlige sektor. På seminaret,  Produktivitet i den offentlige sektor – hvordan kommer vi videre?, vil der blive debatteret forslag og perspektiver.

Seminaret   bliver holdt den 19. september, og Peter Birch Sørensen er inviteret til at afrunde dagen ved at kommentere de bidrag, der kommer ud af seminaret, og fortælle om kommissionens arbejde.

Se programmet her

9. september 2013

Offentliggørelse af Analyserapport 3, Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor.

På mandag offentliggør Produktivitetskommissionen sin tredje analysrapport. Rapporten fokuserer på den offentlige sektor. Analyserapport 3, Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor, indeholder konkrete anbefalinger til, hvordan rammevilkårene i det offentlige kan forbedres, og en del af produktivitetspotentialet kan høstes.

Rapporten offentliggøres på et pressemøde i kommissionens lokaler og  her på hjemmesiden
 

 


5. september 2013

Peter Birch Sørensen deltager i ekspertgruppemøde om innovation i den offentlige sektor.

EU Kommissionens ekspertgruppe for innovation i den offentlige sektor ( The EU Expert Group on Public Sector Innovation ) er nedsat for at kigge nærmere på mulgheder og barrierer for innovation i den offentlige sektor - både i et nationalt og EU-rettet perspektiv. Christian Bason, der også er direktør for MindLab, er formand for gruppen.

Peter Birch Sørensen er den 5. september inviteret til at tale om Produktivitetskommissionens arbejde med produktivitet og innovation i den offentlige sektor på et af ekspertgruppens møder.

Læs mere om gruppen her

                                                                                                                                                            

24. juni 2013

Philipp Schröder holder oplæg på møde om ny erhvervsplan for Aarhus.

Aarhus Kommune står over for at skulle have en ny erhvervsplan. Kommunen har udarbejdet et forslag, der bliver præsenteret for omkring 100 repræsentanter for byens erhvervsliv, organisationer og vidensinstitutioner på et møde den 24. juni 2013. Her er Philipp Schröder, medlem af Produktivitetskommissionen, inviteret til at holde oplæg. Philipp skal under overskriften Danmark i global konkurrence tale om fakta og myter om produktivitet.

Erhvervsplanen Erhvervsby i vækst – Danmark i fremdrift er udviklet i samarbejde med erhvervsliv, forsknings- og uddannelsesmiljø og arbejdsmarkedets parter. Erhvervsplanen skal gælde for 2014-2017.

15. juni 2013


Paneldebat om produktivitet i den offentlige sektor.

Produktivitetskommissionen inviterer til debat! I forlængelse af pressemødet den 15. juni 2013 holder Produktivitetskommissionen klokken 13.00 – 14.00 en todelt paneldebat om, hvordan den offentlige sektor kan blive mere produktiv.


Første del af debatten vil handle om, hvordan vi får en mere effektiv offentlig sektor, herunder ledelse, fleksibilitet og tillid i den offentlige sektor. Anden del af debatten vil handle om afbureaukratisering, herunder forholdet mellem embedsmænd og politikere.

Mød blandt andre Frank Jensen, Anders Samuelsen, Erik Nielsen, Bente Sorgenfrey, Sofie Carsten Nielsen, Bo Lidegaard, Per Clausen, Mogens Lykketoft, Erik Jylling, Jørgen Søndergaard, Eva Kjer Hansen og Jens Stenbæk.

Se programmet her

15. juni 2013


Produktivitetskommissionen holder pressemøde på Bornholm.

Hvordan kan den offentlige sektor blive mere produktiv? På et pressemøde offentliggør Produktivitetskommissionen en analysepakke, der løfter sløret for, hvor det halter med produktiviteten i den offentlige sektor – og hvor barriererne for at høste gevinsterne er.

Pressemødet vil løbe af stablen lørdag den 15. juni 2013 klokken 12.00-13.00 i Det store Mødetelt på Nordlandspladsen på Folkemødet på Bornholm. Pressemødet vil blive efterfulgt af en todelt paneldebat, der diskuterer produktivitet i den offentlige sektor. 


13. - 16. juni 2013

Produktivitetskommissionen på Folkemødet.

Produktivitetskommissionen er med, når Bornholm igen i år inviterer til Folkemøde. I et telt på den centrale Cirkusplads kan du finde Kommissionens telt, Produktivitetsteltet . I teltet vil der være mulighed for at være med i en diskussion om Danmarks fremtid, stille de skarpe, vilde og skæve spørgsmål om det danske produktivitetsproblem eller følge en debat.

Lørdag den 15. juni træder Kommissionen på scenen i det store mødetelt på Nordlandspladsen og løfter sløret for en analysepakke om produktivitet i den offentlige sektor. Efter pressemødet får debatten frit løb, når en række politikere, debattører og fagpersoner tager tråde fra rapporten op i en todelt paneldebat. Ordet styres af Camilla Thorning. Følg med her på siden for flere oplysninger om Kommissionens aktiviteter på Folkemødet.

Folkemødet finder sted i og omkring Allinge på Bornholm fra den 13. – 16. juni 2013. Produktivitetskommissionen er med alle dage. Find os på C18 på Cirkuspladsen.

13. - 16. juni 2013


Flere arrangementer på Folkemødet.

Peter Birch Sørensen deltager i en række af arrangementer på Fokemødet. Blandt andet stiller han op med oplæg og til debat hos Dansk Industri, Danmarks Vækstråd, Djøf og Dansk Erhverv.

6. juni 2013

Produktivitetskommissionen holder konference om konkurrence, internationalisering og offentlig regulering.

Hvordan kan dansk erhvervsliv blive mere dynamisk og internationaliseret? Det er spørgsmålet, når Produktivitetskommissionen den 6. juni åbner dørene til en debat om internationalisering, konkurrence og regulering.

Konferencen vil ligge i forlængelse af lanceringen af Produktivitetskommissionens anden analyserapport med samme temaer, der kom i maj. Dagen vil være delt op i to dele. Den første del vil bestå af oplæg, mens anden del af dagen vil bestå af en paneldiskussion.  

Talerne vil være:

  • Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen
  • Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr
  • Jørgen Elmeskov, vicecheføkonom i OECD
  • Peter Møllgaard, professor ved CBS
  • Peter Birch Sørensen, professor ved Københavns Universitet og formand for Produktivitetskommissionen
  • Philipp Schröder, professor ved Århus Universitet og medlem af Produktivitetskommissionen

Panelet vil bestå af Karsten Dybvad, adm. direktør for Dansk Industri; Simon Tøgern, formand for HK/Privat, Jens Klarskov, adm. direktør for Dansk Erhverv; Carl Aage Dahl, adm. direktør for Ingeniørforeningen og Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen.

Konferencen er åben for alle. Den vil blive afholdt i Bispetorv Annekset på Københavns Universitet klokken 9-14.  

Se programmet her

 

Se præsentationer fra konferencen her:

Annette Vilhelmsen    Jørgen Elmeskov   Peter Møllegaard

Philipp Schröder   Peter Birch Sørensen


 


30. maj 2013

 

Produktivitetskommissionen offentliggør rapport og holder pressemøde.

I forbindelse med offentliggørelsen af Produktivitetskommissionens anden analyserapport, Konkurrence, internationalisering og regulering , holder Kommissionen pressemøde den 30. maj 2013 klokken 11.00.

Pressemødet finder sted i Kommissionens lokaler i Bredgade 38, 1. sal, 1260 København K.

På pressemødet offentliggøres Kommissionens anden analyserapport, Konkurrence, internationalisering og regulering. Rapporten indeholder en række anbefalinger til, hvilke politiske tiltag der kan bidrage til at øge produktiviteten i den private sektor i Danmark.

Produktivitetskommissionens første analyserapport, der udkom tidligere i foråret, slog med sin diagnose fast, at det især er servicesektoren, der har haft en sløj produktivitetsudvikling. Kommissionens nye analyse fortsætter, hvor den første slap, og sætter fokus på, hvordan især de brancher, der er rettet mod hjemmemarkedet, kan øge produktiviteten.    

 

24. maj 2013

Peter Birch Sørensen holder oplæg på DI Service Årsdag.

DI Service Årsdag bliver brugt på at stille skarpt på, hvordan Danmark får skabt en smartere servicesektor. Det er Peter Birch Sørensen sammen med blandt andre Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen inviteret til at belyse. Peter Birch Sørensen holder et oplæg om servicebranchen og det danske produktivitetsproblem, og vil desuden fortælle om, hvordan et styrket offentligt-privat samarbejde kan bidrage til den offentlige produktivitetsudvikling. 

2. maj 2013

Peter Birch Sørensen og Hans Nikolaisen holder oplæg på Kommunaldirektørernes Landsmøde.

Den 2. maj holder Kommunaldirektørerne, KOMDIR, Landsmøde. Et af temaerne, der vil blive taget op, er, hvad kommunerne kan forvente af Produktivitetskommissionen. I den forbindelse vil Peter Birch Sørensen og Hans Nikolaisen holde et oplæg. Ud over at være medlem af Produktivitetskommissionen er Hans Nikolaisen også også selv kommunaldirektør i Randers Kommune.

30. april 2013

Peter Birch Sørensen deltager på REG LAB's årskonference.

’Produktivitetens blinde vinkel’ er overskriften på REG LAB’s årskonference den 30. april 2013. Dagen vil blive åbnet af bl.a. et interview med Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen. Her vil det handle om, hvad vi ved om de danske produktivitetsudfordringer, hvad vi ikke ved så meget om, og hvor produktivitetens blinde vinkler er.

Dagen er arrangeret af REG LAB i samarbejde med Produktivitetskommissionen. Der vil i workshops bl.a. blive diskuteret, hvordan vi bedst indretter den offentlige sektor, så den kan fremme produktiviteten i den offentlige sektor og i erhvervslivet, hvad det vil kræve, og om der er oversete områder. Dagen vil munde ud i konkrete input til, hvordan produktiviteten kan styrkes.

Læs mere om arrangementet her .

Se filmen fra dagen

REG LAB er en organisation, der arbejder for at styrke viden, kompetencer og netværk inden for regional erhvervsudvikling.

25. april 2013

Peter Birchs Sørensen holder oplæg på DI’s konference 'Technology Talks 2013'.

For anden gang holder Dansk Industri, DI, i år en konference, der sætter fokus på, hvordan offentlige og private kræfter kan gå sammen om en fælles vision for fornyelse af den offentlige sektor og dermed produktiviteten. Konferencen kalder DI 'Technology Talks 2013'. Temaet er produktivitet og nye veje for digitalisering i den offentlige sektor.

Peter Birch Sørensen er blandt hovedtalerne. Han vil tale om teknologi og produktivitetsvækst. Derudover vil finansminister Bjarne Corydon, økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager, formand for KL Erik Nielsen og formand for Danske Regioner Bent Hansen blandt andre kunne findes på talerstolen.

Læs mere om arrangementet

14. marts 2013

Peter Birch Sørensen holder oplæg på IT-Branchens Årsmøde.

Den 14. marts holder IT-Branchen årsmøde. Her bliver der sat fokus på, hvordan branchen og teknologier kan være med til at skabe et bedre Danmark. Med det mener branchen et samfund med høj konkurrenceevne, produktivitet, øget beskæftigelse og masser af eksport.

I den sammenhæng er både erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen og formand for Produktivitetskommissionen, Peter Birch Sørensen, inviteret. Peter Birch Sørensen skal her tale om de danske produktivitetsudfordringer og om produktivitetsdrivere.  

13. marts 2013

Anders Sørensen holder oplæg på Driftsteknikerdagen 2013

"Danmarks produktivitet er steget mindre end i de lande, vi normalt sammenligner os med, og det sætter vores konkurrenceevne under pres. Driftsteknikerdagen 2013 giver indsigt i rigets tilstand og kommer med bud på, hvordan betydelige produktivitetsstigninger inden for produktion og vidensarbejde er mulige via lean, automatisering og trivselsfremme" .

Sådan skriver Forum for Driftsteknik om Driftsteknikerdagen på Danmarks Tekniske Universitet, DTU, den 13. marts 2013.

Anders Sørensen, medlem af Produktivitetskommissionen, åbner dagen efter en kort velkomst. Anders Sørensen skal fortælle om produktivitetseffekter af automatiseret teknologi i danske fremstillingsvirksomheder og om de forandringer i ledelse og organisation, der (på)kræves for en succesfuld implementering af automation.

Læs mere om arrangementet her

1. marts 2013

Peter Birch Sørensen holder oplæg på Byggepolitisk Konference.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet holder den 1. marts 2013 Byggepolitisk Konference. Her bliver der sat fokus på udfordringer og muligheder i dansk byggeri. Samtidig er dagen en markering af, at der nu bliver skudt et arbejde i gang for udviklingen af en ny byggepolitisk strategi. Udover Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen, vil klima-, energi- og bygningsminister, Martin Lidegaard, holde oplæg.  

8. februar 2013

Peter Birch Sørensen holder oplæg på KL’s Erhvervskonference.

Fredag den 8. februar byder Kommunernes Landsforening, KL, centrale aktører til Erhvervskonference i Bella Center. KL’s Erhvervskonference 2013 har fokus på kommunale veje til vækst. Peter Birch Sørensen skal i den sammenhæng præsentere sin analyse af den aktuelle produktivitetsudfordring og deltage i en debat om produktivitet med afsæt i kommuner og erhvervsliv.  

Læs mere om konferencen og se oplæggene fra konferencen

12. december 2012

Konference om ledelse, motivation og produktivitet i den offentlige sektor.

Produktivitetskommissionen er blevet bedt om at bidrage med ny viden om, hvordan ressourcer i den offentlige sektor kan anvendes mere effektivt og på den måde understøtte højere produktivitet og kvalitet i den offentlige sektor. Nogle af de redskaber, der kan bringes i spil, er øget modernisering, digitalisering og bedre organisering i både kommuner, regioner og i staten.

Produktivitetskommissionen inviterer til debat om, hvordan organisering, ledelse og motivation kan bruges til at understøtte produktiviteten i den offentlige sektor – nu og i fremtiden.

Konferencen afholdes onsdag den 12. december 2012 i Fællessalen på Christiansborg.


 

Konferencen program:

9.30-10.30

"Produktivitetstilvækst gennem ledelse"

  Se præsentation

Af Mogens Kühn Pedersen og Jens Kr. Elkjær (CBS)

 

"Digitalisering – Samarbejde, styring og lederskab"

Se præsentation

Af Lars Frelle-Pedersen (Digitaliseringsstyrelsen)

10.30-11.30

”Ledelse i den offentlige sektor: Incitamenter, motivation og normer”

Se præsentation

Af Lotte Bøgh Andersen (Aarhus Universitet)

 

”Trivsel og produktivitet – To sider af samme sag”

Se præsentation

Af Tage Søndergård Kristensen (Task-Consult)

11.30-12.30

"Fra produktivitet og serviceniveau til effektbaseret styring"

Af Per Nikolaj Bukh (Aalborg Universitet)

"Fra effektmåling til innovation i den offentlige sektor: Hvordan   finder vi radikalt mere produktive forretningsmodeller?"

Se præsentation

Af Christian Bason (MindLab)

 

13.30-14.30

"En New Deal – Fornyet samarbejde mellem arbejdsgiver, ledere og   lærere"

Se præsentation

Af Stefan Hermansen (Professionshøjskolen Metropol)

"Økonomi og kvalitet i undervisningen"

Se præsentation

Af Gorden Ørskov Madsen (Danmarks Lærerforening)

 

14.30-15.30

”Organisering og skoleledelse som løftestang for øget kvalitet”

Se præsentation

Af Birgit Andersen (Strandgårdsskolen)

”Organisation og styring på skoleområdet – Hvad kan vi lære fra andre   lande?”

Se præsentation

Af Jørgen Søndergård (SFI)

 

15.30-16.30

”Fremtidens velfærdsledelse”

Af Claus Juhl (Københavns Kommune)

”Hvad motiverer de erfarne sygeplejersker i offentligt og privat regi?”

Se præsentation

Af Christina Holm-Petersen (KORA)

 

Baggrundspapirer:

Notat af Lotte Bøgh Andersen                           

Notat af Tage Søndergård Kristensen

22. oktober 2012

Kommissionen lancerer debatpublikation

I de senere år er produktiviteten steget meget langsommere i Danmark, end vi tidligere var vant til. Den er også steget langsommere end i de lande, vi helst vil sammenligne os med. I Det handler om velstand og velfærd forklares det, hvad produktivitet er, hvilke drivkræfter der styrer produktivitetsudviklingen, og hvorfor den lave produktivitetsvækst er et problem.

Find publikationer her