Bidrag fra konference om produktivitet i den offentlige sektor

Publiseret 13-12-2012ProduktivitetskommissionenBidrag

Konferencen "Ledelse, motivation og produktivitet i den offentlige sektor" zoomede ind på produktivitetsudfordringer og -potentialer i den offentlige sektor. Det kom der flere interessante input ud af. De er samlet her.

Produktivitstilvæks gennem ledelse

Af Mogens Kühn Pdersen og Jens Kr. Elkjær (CBS).


Digitalisering - samarbejde styring og lederskab

Af Lars Frelle-Pedersen (Digitaliseringsstyrelsen).

Ledelse i den offentlige sektor. Incitamenter, motivation og normer

Af Lotte Bøgh Andersen (Aarhus Universitet).

 

Trivsel og produktivitet - to sider af samme sag

Af Tage Søndergaard Kristensen (Task-Consult).

 

Fra effektmåling til innovation i den offentlige sektor: Hvordan finder vi radikalt mere produktive forretningsmodeller?

Af Christian Bason (MindLab).

 

En New Deal - fornyet samarbejde mellemarbejdsgiver, ledere og lærere

Af Stefan Hermann (Professionshøjskolen Metropol).

 

Økonomi og kvalitet i undervisningen

Af Gorden Ørskov Madsen (Danmarks Lærerforening).

 

Organisering og skoleledelse som løftestang for øget kvalitet

Af Birgit Andersen (Strandgårdsskolen).

 

Organisering og styring på skoleområdet - hvad kan vi lære fra de andre lande?

Af Jørgen Søndergaard (SFI).

 

Hvad motiverer de erfarne sygeplejersker i offentligt og privat regi?

Af Christina Holm-Petersen (KORA).