Serviceerhverv har store problemer med produktiviteten

Publiseret 09-04-2013ProduktivitetskommissionenPressemeddelelse

Problemet ligger især i serviceerhverv rettet mod hjemmemarkedet. Sådan lyder den helt korte version af hovedkonklusionen i Produktivitetskommissionens første analyserapport, der netop er udkommet.

”Produktivitetsproblemet ligger ikke gemt ét enkelt sted. Men en række erhverv har et særligt potentiale for at forbedre produktiviteten. Det gælder især serviceerhverv og særligt de brancher, der er rettet mod hjemmemarkedet. Den svage produktivitetsudvikling i servicesektoren er hovedårsagen til, at Danmark halter bagefter for eksempel USA og de bedste lande i Europa,” siger Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen.

Ifølge kommissionens rapport er en af årsagerne til den lave produktivitetsvækst i serviceerhvervene en begrænset konkurrence på grund af et lille hjemmemarked og manglende internationalisering. Konsekvensen er, at virksomhederne kun har lille tilskyndelse til at finde på nye og smartere måder at gøre tingene på.

Serviceerhvervene har også et andet problem, nemlig forholdsvis få højtuddannede medarbejdere. ”Hvis andelen af højtuddannede i den danske servicesektor kan hæves til amerikansk niveau, vil produktiviteten i vores servicesektor skønsmæssigt stige med godt 10 procent. Og en højere produktivitet i serviceerhvervene vil både gavne forbrugerne og vores internationale konkurrenceevne, blandt andet fordi industrien vil kunne få billigere serviceleverancer,” siger Peter Birch Sørensen.

Kommissionens analyserapport er den første i en række, som offentliggøres i 2013. Rapporten graver ned i problemerne bag produktivitetsudviklingen i Danmark. Produktivitetskommissionens forslag til løsninger bliver fremlagt i senere rapporter, herunder to, der udkommer før sommerferien.

 

På Produktivitetskommissionens hjemmeside (www.produktivitetskommissionen.dk) kan man blandt andet læse:

-        Analyserapporten Danmarks produktivitet – hvor er problemerne?

-        En folder, der giver den korte version af analyserapporten

-        Et faktaark om problemstillinger vedr. serviceerhvervene


Find publikationerne her

 

Yderligere oplysninger: Formand Peter Birch Sørensen, 28146339 eller sekretariatschef Niels C. Beier, 5077 5681

 

Kommende publikationer
Rapporten er den første i en række, kommissionen vil fremlægge i 2013. Konkrete anbefalinger til at hæve produktiviteten følger i de næste – i maj offentliggøres en rapport med forslag til, hvordan dansk erhvervsliv kan blive mere dynamisk og internationaliseret, mens en rapport om produktivitet i den offentlige sektor offentliggøres i juni.