Behov for gennemgribende reformer af uddannelsessystemet

Publiseret 17-12-2013ProduktivitetskommissionenPressemeddelelse

Danmark er et af de lande, der bruger allerflest penge på uddannelse. Men vi får ikke den viden for dem, der sikrer høj produktivitet. Der er brug for at lægge mere vægt på kvalitet i uddannelserne og deres relevans for arbejdsmarkedet, mener Produktivitetskommissionen, der i dag offentliggør en rapport om uddannelse og innovation.

Der er brug for grundlæggende ændringer i den såkaldte taxameterordning, der belønner uddannelsesinstitutioner for, hvor mange kandidater, de udklækker – frem for kvaliteten af uddannelsen og kandidaternes mulighed for at få job. Og de studiesøgende skal have information og tilskyndelser til at vælge en uddannelse, der giver dem gode fremtidsmuligheder og et produktivt liv på arbejdsmarkedet. Det er en del af konklusionen på Produktivitetskommissionens Analyserapport 4 Uddannelse og innovation, der netop er offentliggjort.

 

Resultaterne er nedslående

Rapporten viser først og fremmest, at der skal gøres op med uhensigtsmæssige tilskyndelser og lav kvalitet, hvis vi vil have et uddannelsessystem, der styrker produktiviteten. 

                                                                               

Produktivitet er viden anvendt i praksis. Skal danskerne kunne øge velstand og velfærd ved at blive mere produktive, er det en forudsætning, at vi har den fornødne viden og kan bruge den. Sådan er det ikke i høj nok grad i dag.

 

Vi er et af de lande, der bruger allerflest penge på uddannelse. Alligevel er resultaterne nedslående. 17 pct. af eleverne bestod sidste år ikke folkeskolens afgangseksamen i dansk eller matematik. De danske erhvervsuddannelser har europarekord i frafald. Og de videregående uddannelser uddanner ikke i høj nok grad til arbejdsmarkedet. Det kan og bør vi gøre noget ved”, siger Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen.

 

Tid til at skifte spor

Produktivitetskommissionen kommer i rapporten med en række anbefalinger til at styrke produktiviteten gennem uddannelse og innovation. Der er behov for gennemgribende reformer.

 

Målet med uddannelsespolitikken er i dag, at flere skal have en uddannelse. Det har kostet på kvaliteten. Det er tid til at skifte spor. Vi skal sikre, at elever og studerende får de kompetencer, som der er brug for på arbejdsmarkedet, og at lærerne, der skal ruste den kommende generation til et højt fagligt niveau, har kompetencerne til det”, siger Peter Birch Sørensen. 


 

 Under publikationer kan man finde:

 Analyserapport 4, Uddannelse og innovation.

  • En folder, der samler rapportens mest centrale konklusioner.

  • Faktaark, der giver overblik over rapportens anbefalinger.

  • Tre notater med dokumentation for beregninger.

  

Kommende publikationer

I starten af 2014 kommer Produktivitetskommissionen med den femte og sjette analyserapport. Analyserapport 5 handler om infrastruktur, mens analyserapport 6 handler om offentlig-privat samarbejde. I løbet af første kvartal kommer desuden Produktivitetskommissionens slutrapport, der samler op på Kommissionens arbejde.