Rapport med fejl i bliver rettet og genudgivet

Publiseret 24-07-2013ProduktivitetskommissionenPressemeddelelse

En række uheldige faktuelle fejl i et enkelt kapitel i en rapport fra Produktivitetskommissionen har betydet, at det fejlbehæftede kapitel for øjeblikket på ny bliver gennemskrevet, hvorefter rapporten bliver genoptrykt.

Det siger professor Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen:

”Fejlene er opstået i kapitlet om bl.a. DSB og PostDanmark. Da jeg blev opmærksom på det for en god måned siden, var min umiddelbare reaktion øv, øv og atter øv. Herefter fokuserede jeg på to ting. Nemlig – for det første – hvordan vi undgår den slags fejl i fremtiden, og – for det andet – hvad vi konkret gør for at rette op på fejlene i kapitlet.”

Med hensyn til det sidste – rettelser i det fejlbehæftede kapitel – har kommissionen gjort to ting:

”Så hurtigt, det lod sig gøre, lagde vi et rettelsesblad på vores hjemmeside. Endvidere har vi sat gang i en gennemskrivning af kapitlet. Denne gennemskrivning vil være færdig på den anden side af sommerferien – hvor vi vil genoptrykke rapporten, ligesom den nye version vil blive lagt på vores hjemmeside.”

Med hensyn til at undgå fejl i fremtiden, så er kommissionens konklusion faktisk at følge de procedurer, man hidtil har fulgt. Nemlig at få relevante ministerier, embedsmænd og andre parter til at forholde sig til, og kommentere, relevante faktuelle dele af rapporterne, før de bliver udgivet. Efter en sådan høring retter kommissionen teksten til, hvis der er behov for det.

”Denne normalprocedure fraveg vi desværre i forhold til det omtalte kapitel. Forklaringen var et meget stort tidspres. Det er jeg jo i dag meget, meget ærgerlig over, at vi valgte. Jeg er gammel nok til at have erfaret, at hvor der er mennesker indblandet, der opstår der også fejl. Så det ville være ret dumt at garantere fremtidig fejlfrihed. Men jeg kan garantere, at vores kvalitetssikringsprocedurer – tidspres eller ej – fremover altid vil blive overholdt,” siger Peter Birch Sørensen.

Rapporten med det fejlbehæftede kapitel er kommissionens anden – Konkurrence, internationalisering og regulering – der blev udgivet 30. maj 2013.

Læs pressemeddelelsen her

 

For yderligere oplysninger:

Peter Birch Sørensen, kommissionsformand

Tlf.: 28 14 63 39.

Mail: pbs@econ.ku.dk