Bidrag af Jacob Torfing

Publiseret 09-05-2013ProduktivitetskommissionenBidrag

Jacob Torfings bidrag til Produktivitetskommissionen handler om nye redskaber til at øge effektivitet og produktivitet i den offentlige sektor. Samarbejdsdrevet innovation er et nøgleord.

Produktivitetskommissionen er et uafhængigt panel af eksperter, som for de flestes vedkommende har en økonomisk baggrund. Derfor ser produktivitetskommissionen også det danske produktivitetsproblem med økonomiske briller.

Kommissionen vil imidlertid gerne fremme en bred debat om produktiviteten i Danmark og have input fra personer med andre professioner end dem, der er repræsenteret i Kommissionen. Derfor har Kommissionen inviteret en række personer til at give deres bidrag til debatten.

Bidragene vil blive offentliggjort løbende her på siden.

Her kan du læse professor Jacob Torfings bidrag. Jacob Torfing er ansat på Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet. Han forsker i politik, offentlig styring og forvaltning og er samtidig leder af Center for Demokratisk Netværksstyring. Han er også en del af forskningsprojektet CLIPS, der søger at fremme samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. Jacob Torfing har også været med til at tage initiativ til et forvaltningspolitisk debatoplæg, som hans tekst her også knytter sig til.

Læs Jacob Torfings bidrag