Tre delrapporter og en slutrapport forude

Publiseret 18-11-2013ProduktivitetskommissionenNyhed

Uddannelse, infrastruktur og offentlig-privat samarbejde er de tre områder, som Produktivitetskommissionen bruger resten af sin tid på at tage op. Kommissionen runder af med en slutrapport.

Det kommer til at handle om uddannelse, infrastruktur og offentligt-privat samarbejde i de næste tre analyserapporter, der ligger i Produktivitetskommissionens pipeline. Til sidst samler kommissionen trådene i en slutrapport.

Rapporten om uddannelse, forskning, udvikling og innovation ventes inden jul. Rapporterne om infrastruktur og offentlig-privat samarbejde ventes på den anden side af årsskiftet. 

”Flere områder ville være interessante”

Om valget af områder siger formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen:

”Der er uden tvivl flere områder, der ville være interessante at grave ned i. Men med den opgave og tidsramme, der er stillet os, er en del af jobbet at prioritere. Det har vi gjort.”

Slutrapport samler trådene

Produktivitetskommissionen afslutter sit arbejde med en slutrapport, der kommer i løbet af første kvartal 2014. Slutrapporten skal først og fremmest skabe et samlet overblik over kommissionens arbejde.

”En slutrapport forbindes typisk med en ordentlig moppedreng. Det laver vi ikke. Vi har løbende offentliggjort vores analyser gennem delrapporter. Den afsluttende rapport vil også byde på nyt om fx skat og den offentlige sektor – men vi samler først og fremmest anbefalinger og tråde fra de delrapporter, vi er kommet med, og ser det i en sammenhæng”, forklarer Peter Birch Sørensen.

   Kommende rapporter
  • Uddannelse, forskning, udvikling og innovation (ventes inden jul)
  • Infrastruktur (ventes i starten af 2014)
  • Offentligt-privat samarbejde (ventes i starten af 2014)
  • Slutrapport (ventes i første kvartal 2014)
   

Følg med på www.produktivitetskommissionen.dk for konkrete datoer for offentliggørelse