Konkurrence om offentlige opgaver fremmer produktiviteten

Publiseret 17-02-2014ProduktivitetskommissionenPressemeddelelse

Skab konkurrence om offentlige opgaver. Det fremmer produktiviteten. Det er den helt centrale anbefaling, når Produktivitetskommissionen i dag offentliggør sin rapport om offentlig-privat samarbejde. Potentialet er særligt stort inden for de bløde serviceområder.

I 2012 brugte statskassen og kommunerne 385 mia. kr. på offentlige serviceydelser. Lige fra vedligeholdelse af veje og rengøring til pasning af vores børn og ældre. Kun en fjerdedel blev sendt i udbud. På den måde bruger det offentlige omkring 290 mia. kr. uden at afprøve, om der findes bedre og/eller billigere løsninger. Dermed risikerer vi, at borgerne ikke får de bedste serviceydelser til den bedste pris. Det viser Produktivitetskommissionens nye rapport Analyserapport 6, Offentlig-privat samarbejde, der bliver

offentliggjort i dag.

 

”Ved udbud er det ikke afgørende, om det er en privat eller en offentlig aktør, der får
opgaven. Det afgørende er, at opgaven bliver udsat for konkurrence. Det er den, der får leverandørerne til at være effektive”, siger formand for Produktivitetskommissionen, Peter Birch Sørensen.

 

Visse opgaver ligger naturligt i den offentlige sektor. Politi, forsvar og domstole er decideret uegnede til at udlicitere til private. Men de fleste offentlige serviceydelser kan produceres i privat regi.

 

Inden for de bløde serviceydelser, som fx børnepasning, sundhedsvæsen og ældre­omsorg, har der ikke været ret meget konkurrenceudsættelse af opgaveløsningen. Her kan bekymring for kvaliteten få politikerne til at undlade at sende en opgave i udbud, fordi det kan være svært at formulere kravene til kvalitet.

 

”Men der er ingen garanti for, at alt går godt, hvis bare opgaven udføres af det offentlige selv. Uanset hvem – offentlig eller privat – der producerer service, skal opgaven være klart beskrevet, og der skal føres løbende tilsyn med kvaliteten”, understreger Peter Birch Sørensen.

 

Han fortsætter: ”Den gode kvalitetsbeskrivelse kan fx pege på, hvilke resultater man
ønsker for borgerne, uden at stille detaljerede krav til, hvordan arbejdet skal udføres. På den måde kan man give plads til nytænkning i opgaveløsningen – som vi har set nogle interessante eksempler på inden for de bløde serviceområder i de seneste år.”

 

Offentlig-privat samarbejde handler ikke kun om at skabe konkurrence om opgaveløsningerne, men også om at sikre en bedre videndeling mellem den offentlige og den private sektor. Rapporten viser, hvordan det kan føre til mere innovation og højere produktivitet.

www.produktivitetskommissionen.dk kan man finde:

 - Analyserapport 6, Offentlig-privat samarbejde

-  En folder, der samler rapportens mest centrale konklusioner

-  Et faktaark, der giver et overblik over rapportens anbefalinger

-  En række indlæg fra interessenter, der har givet deres bud på, hvordan offentlig-privat samarbejde kan være med til at udvikle produktiviteten i den offentlige sektor

- En casesamling, der giver aktuelle eksempler på offentlig-privat samarbejde om 

velfærd

 

Kommende publikationer

Rapporten er den sidste i en række af seks delrapporter. I slutningen af marts 2014
ventes Produktivitetskommissionens slutrapport, der sammenfatter kommissionens
arbejde – men som også vil afdække nye områder. Produktivitetskommissionens tidligere arbejde kan hentes på www.produktivitetskommissionen.dk/publikationer.