Hurtigere bredbånd til alle: Hvem skal betale?

Publiseret 30-01-2014ProduktivitetskommissionenKronik

"Vi har vurderet produktivitetsgevinsterne ved at brede hurtigt bredbånd ud til alle. Og vi har set på, om der samtidig er markedsfejl, så det offentlige ligefrem bør investere i bredbåndet. Vores svar er nej". Læs Peter Birch Sørensens debatindlæg, som er bragt i dagens Børsen.

Den digitale infrastruktur i Danmark er veludbygget sammenlignet med andre lande. Men skal vi alle sammen opgraderes til endnu hurtigere bredbånd? Hvis vi selv vil betale: Ja. Hvis det kræver offentlig støtte: Nej.

Når en virksomhed får hurtigt bredbånd, er det primært en gevinst for virksomheden selv. De få eksisterende studier af sammenhængen mellem bredbåndskapacitet og produktivitet tyder ikke på, at der er væsentlige gevinster at hente for andre – det økonomer kalder eksterne effekter. Ud fra samfundsøkonomiske hensyn er det derfor ikke velbegrundet at investere skattekroner i hurtigere bredbånd til alle.

Som markedet er nu, sørger virksomheder typisk selv for at skaffe den hastighed, som de har brug for. De gør det, fordi det kan betale sig.

I Børsen i torsdags siger Per Påskesen fra Dansk Metal, Ane Buch fra Håndværksrådet og Lars Aagaard fra Dansk Energi i et indlæg om hurtigt bredbånd til SMV’er i hele Danmark, at Produktivitetskommissionen ”ignorerer tilmed behovet for infrastruktur i hele landet”.

Det er forkert. Produktivitetskommissionens opgave er at finde ud af, hvordan man kan øge Danmarks produktivitet. Vi har vurderet produktivitetsgevinsterne ved at brede hurtigt bredbånd ud til alle. Og vi har set på, om der samtidig er markedsfejl, så det offentlige ligefrem bør investere i bredbåndet. Vores svar er nej.

Andre hensyn, for eksempel regionalpolitiske, kan tale for offentlig støtte til bredbånd. Men det er ikke vores bord.

Efterspørgslen efter de hurtige forbindelser er beskeden. I 2012 havde 65 procent af alle hustande og virksomheder mulighed for at få en ”hurtig bredbåndsforbindelse” – det vil sige en downstream på mindst 100 Mbit/s. Kun 1,4 procent af bredbåndsabonnenterne valgte at udnytte muligheden.

Produktivitetskommissionen anbefaler, at man fastholder princippet om, at udrulningen af hurtigt bredbånd i Danmark skal ske på markedsvilkår. Det gør vi ud fra hensynet til at øge Danmarks produktivitet. Andet har vi ikke på dagsordenen.