Prioritering er en del af kommissionsopgaven

Publiseret 23-01-2014ProduktivitetskommissionenKronik

"Opgaven er omfattende, og der er uden tvivl flere områder, der er relevante at grave ned i. Men med den opgave og tidsramme, der er stillet os, er en del af jobbet at prioritere". Det skriver Peter Birch Sørensen i dagens Børsen som svar på en leder, der kritiserer, at kommissionen ikke har undersøgt energiforsyningen.

Under jorden strømmer el, gas og vand fra forsyningsselskaberne ud til danskerne.

Infrastrukturen gør blandt andet, at der er strøm til virksomhedernes it-systemer. At der er vand til bryggerierne. Og at spildprodukter ledes væk.

En velfungerende infrastruktur på forsyningsområdet er vigtig for Danmarks produktivitet. Virksomhederne kan kun være effektive, hvis de får sikker og billig el, vand og varme.

Børsen skriver i sin leder onsdag 15. januar, at Produktivitetskommissionen har ”opgivet at beskæftige sig nærmere med dette vigtige forsyningsområde”. Samtidigt spørger lederen,  om regeringen har forhindret os i at se nærmere på området.

Svaret er nej. Vi er en uafhængig kommission, og regeringen har inden for vores kommissorium givet os frie hænder til at give bud på, hvordan man kan højne produktiviteten.

Opgaven er omfattende, og der er uden tvivl flere områder, der er relevante at grave ned i. Men med den opgave og tidsramme, der er stillet os, er en del af jobbet at prioritere. Det har vi gjort. Da andre kræfter i øjeblikket ser på forsyningsområdet, har vi valgt at adressere det kort for at kunne bruge ressourcerne andetsteds.

Eksperter, politikere og repræsentanter fra erhvervs- og interesseorganisationer arbejder - både nationalt og på EU-plan – på forslag til at ændre rammevilkårene i forsyningssektoren.

El-reguleringsudvalget er i gang med et eftersyn af elforsyningssektoren, herunder blandt andet en analyse af om reguleringen understøtter effektiv konkurrence om produktion af og handel med el. En arbejdsgruppe nedsat af regeringen og forligsparterne i energiforliget analyserer tilskuds- og afgiftssystemet inden for det danske energisystem. Og EU-Kommissionen kommer snart med forslag til EU’s klima- og energipolitik frem mod 2030.

Tiltagene kan betyde store ændringer på forsyningsområdet. Posen kan så at sige blive rystet godt og grundigt. Derfor har vi sat kræfterne ind andre steder.

Vi skal komme med anbefalinger til, hvordan man kan styrke produktiviteten i Danmark. Inden for kommissoriet prioriterer kommissionen, hvor vi graver. Herfra er det op til politikerne at beslutte, hvad de vil gå videre med. Inden udgangen af marts fremlægger vi vores endelige konklusioner, og dér vil vi binde en sløjfe på det hele.