Vi peger på muligheder, politikerne bestemmer

Publiseret 19-01-2014ProduktivitetskommissionenKronik

"Vi har et ensidigt fokus på produktivitet. Fordi det er det, som regeringen har bedt os om. Vores opgave er at finde ud at, hvordan man kan øge produktiviteten. Ikke andet". Sådan skriver Produktivitetskommissionen blandt andet i et debatindlæg til Politiken. Indlægget blev i dag bragt i en afkortet version under overskriften: Vi kan få mere for pengene.

Vil vi have bedre  børnehaver? Vil de nyuddannede gerne have gode, vellønnede job?  Vil danske virksomheder helt frem i den internationale konkurrence? Vil vi gerne have, at Danmark er et af de mest velstående lande i verden? Ja, det vil de fleste nok gerne.

Er det utopisk? Nej. Det er inden for rækkevidde, hvis vi formår at øge produktiviteten. Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Det er afgørende for vores velstand og vores muligheder i livet.

Udgangspunktet er desværre skidt: Den danske produktivitet er kun vokset med 0,9 procent om året siden midten af 1990’erne. Sverige har haft en årlig vækst på 2,0 procent, i USA var den 1,9 procent.

Hvis vi ikke får vendt udviklingen, vil vores levestandard langsomt men sikkert sakke stadigt mere bagefter andre lande.

Regeringen har besluttet at gøre noget. I første omgang har den bedt os – Produktivitetskommissionen – om at bore problemerne ud: Har vi overhovedet et problem? Hvor stort er det?  Hvad skyldes det? Og – ikke mindst – hvad kan man gøre ved det?

Det er vores opgave. Det er en stor og vigtig opgave, som gerne skulle give regeringen og Folketinget et solidt grundlag for at få produktiviteten i vejret.

Til gengæld er det – selvfølgelig - ikke vores opgave at beslutte, hvor der konkret skal sættes ind. Når vi om et par måneder afleverer vores afsluttende rapport, er det op til politikerne at afgøre, hvad der konkret skal gøres.

Vi glæder os over, at vores arbejde har givet gennemslag i debatten. I Politikens leder den 12. januar bliver vi kritiseret for vores ensidige fokus på produktivitet. Man fornemmer, at lederskribenten har været oprørt over, at vi som økonomiske eksperter tillader os at fremsætte anbefalinger om vidtgående ændringer af uddannelsessystemet, styringen af den offentlige sektor, investeringer i veje og jernbaner, og reguleringen af erhvervslivet som f.eks. planloven og apotekernes monopol.

Vi HAR et ensidigt fokus på produktivitet. Fordi det er det, som regeringen har bedt os om. Vores opgave er at finde ud af, hvordan man kan øge produktiviteten. Ikke andet.

Er der andre hensyn, som er vigtige for samfundsudviklingen? Selvfølgelig. Der er mange andre hensyn – miljømæssige, sociale og fordelingsmæssige for bare at nævne et par stykker. Men det er en politisk opgave at afveje andre hensyn overfor hensynet til produktiviteten – hvis der skulle være en modstrid. Vi er eksperter, ikke politikere.

Vi skal se på alle de mange faktorer, som påvirker produktiviteten - både i den private og den offentlige sektor. Derfor spænder vores anbefalinger bredt. Hvis vi skal komme med et seriøst bud på, hvordan vi kan få Danmark tilbage i førerfeltet, er vi nødt til at komme rundt om de alle de vigtigste ”tandhjul” i dansk økonomi.

Ligger vi selv inde med al relevant viden? Selvfølgelig ikke. Derfor har vi fra begyndelsen arbejdet med at inddrage relevant forskning og anden viden og erfaring. . Vi har talt med og fået skriftlige bidrag fra en lang række danske og udenlandske eksperter, fra erhvervslivet, fagbevægelsen, ministerierne og organisationerne.

Vi er også helt klar over, at vi ikke har den fornødne indsigt – og tid – til at komme med detaljerede anbefalinger på alle områder. Derfor holder mange af vores anbefalinger sig til de store linjer.

Vi har for eksempel anbefalet at lave en gennemgribende reform af den måde, vi styrer de videregående uddannelser på. Fordi vi kan se, at den nuværende styring svækker kvaliteten og fører til, at vi uddanner for mange, som ikke er særligt efterspurgt på arbejdsmarkedet. Men vi giver ikke konkrete anvisninger på, hvordan det skal ske. Til det er der brug for en bredere vifte af kompetencer.

Regeringen har som mål at øge produktiviteten i dansk økonomi svarende til 20 mia. frem mod 2020. Det er en ambitiøs målsætning. Men den er ikke urealistisk, hvis politikerne vel at mærke er parate til at træffe de beslutninger, der skal til.

Der skal en hel del til efter vores vurdering. Vi har fået indrettet mange dele af vores samfund på en måde, som spænder ben for produktiviteten: Vi har meget regulering, der begrænser konkurrencen og øger omkostningerne i erhvervslivet. Vores uddannelsessystem er dyrt, mens resultaterne højst er middelmådige. Og vi kan blive meget dygtigere til at lede og styre den offentlige sektor på en måde, så vi får mere for pengene. Hvis vi vil have en høj produktivitet, skal vi være villige til at lave om på mange af disse ting.

Mange af vores forslag er kontroversielle. Men det er en konsekvens af den opgave, vi skal løse. Hvis produktiviteten skal have et ordentligt skub opad, er det ikke nok at lave små justeringer hist og pist.

Højere produktivitet giver højere velstand og flere valgmuligheder til alle. Vi gør, hvad vi kan for at levere et solidt input til den politiske beslutningsproces. Men hvad der i den sidste ende skal ske er op til politikerne.

 

Produktivitetskommissionens medlemmer er Peter Birch Sørensen (formand), Carl-Johan Dalgaard, Agnete Gersing, Hans Nikolaisen, Agnete Raaschou-Nielsen, Philipp Schröder, Jan Rose Skaksen, Birgitte Sloth og Anders Sørensen.