Udbyg og anvend infrastrukturen med omtanke

Publiseret 08-01-2014ProduktivitetskommissionenPressemeddelelse

Undgå ressourcespild, når der investeres i infrastruktur, gør noget ved trængslen og skab gode rammer om den digitale infrastruktur. Det er kernen i de anbefalinger, som Produktivitetskommissionen kommer med i analyserapporten Infrastruktur, der netop er offentliggjort.

Veje, jernbaner, broer, lufthavne, elnet og bredbåndsnet. Alt sammen er eksempler på infrastruktur. Infrastrukturen binder samfundet sammen – og er afgørende for, at Danmark kan have en høj produktivitet. En fornuftig udbygning og mere effektiv anvendelse af bl.a. transportinfrastrukturen og den digitale infrastruktur kan fremme produktiviteten.

 

Invester der, hvor trafikproblemerne er størst

Den danske stat vil investere store milliardbeløb i transportinfrastruktur i de kommende år. Men nogle af de projekter, man hidtil har besluttet, ser ud til at være en dårlig forretning for samfundet.

 

”Hvert femte projekt har så lavt et afkast, at det ikke burde være sat i værk. Det kan fx være en dyr letbane, der tager et helt spor fra bilisterne – frem for en billigere og lige så effektiv superbusrute, der ikke skaber yderligere trængsel på vejnettet. Vi skal investere der, hvor trafikproblemerne er størst,” siger Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen.

 

Indret betalingen for brug af tog og veje bedre

Og så skal der for alvor gøres noget ved trængslen, mener Produktivitetskommissionen. Peter Birch Sørensen udtaler:

 

”Hvis vi indretter betalingen for brug af vore tog og veje bedre, kan vi vinde tid, penge og produktivitet. I stedet for faste billetpriser og bilafgifter kunne vi sætte priserne højere på de tidspunkter og strækninger, hvor trængslen er størst.”

 

Grund til at se på konkurrenceforholdene

Produktiviteten afhænger også af en stærk digital infrastruktur - alt det, der sikrer, at vi har fastnet- og mobiltelefoni, kabel-tv og kan sende og modtage store mængder data via bredbånd.

 

”Vi har en veludbygget digital infrastruktur. Men der kan være grund til at se på, om konkurrenceforholdene på fx bredbåndsmarkedet sikrer den bedst mulige udnyttelse af infrastrukturen”, understreger Peter Birch Sørensen.

 

www.produktivitetskommissionen.dk kan man finde:

 

  • Analyserapport 5, Infrastruktur.

  • En folder, der samler rapportens mest centrale konklusioner.

  • Et faktaark, der giver et overblik over rapportens anbefalinger.

  

For yderligere oplysninger:

 

 

Niels C. Beier                         Sekretariatschef                                  

Tlf.: 50 77 56 81                                

Mail: ncb@produktivitetskommissionen.dk 

Camilla Severin Madsen Kommunikationsmedarbejder              

Tlf.: 50 77 56 88                                  

Mail: csm@produktivitetskommissionen.dk 

 

 

Kommende publikationer

Infrastruktur er den femte i en række af seks delrapporter. I februar kommer Produktivitetskommissionen med sin sjette og sidste delrapport, der handler om offentlig-privat samarbejde. I løbet af første kvartal 2014 kommer desuden Produktivitetskommissionens slutrapport, der samler kommissionens arbejde. Produktivitetskommissionens tidligere arbejde kan hentes på www.produktivitetskommissionen.dk/publikationer