Ambitiøse reformer kan styrke dansk velstand og velfærd

Publiseret 31-03-2014ProduktivitetskommissionenPressemeddelelse

Produktiviteten i dansk økonomi har udviklet sig svagt siden midten af 1990’erne. Hvis der ingenting bliver gjort, vil dansk velstand og velfærd fortsætte med at sakke bagud i forhold til de mest velstående lande. Produktivitetskommissionen fremlægger i sin slutrapport i dag forslag, som kan bidrage til at bringe den danske produktivitet op på niveau med de bedste lande.

Produktivitetskommissionen anbefaler, at politikerne sætter ind på tre områder, hvor der er særligt stort potentiale for at høste produktivitetsgevinster:

  • Styrk konkurrence, dynamik og internationalisering
  • Styrk kvaliteten af uddannelserne og deres værdi for arbejdsmarkedet
  • Skab gode rammer for nye løsninger og effektivitet i det offentlige

Slutrapporten indeholder 25 hovedanbefalinger og mere end 100 konkrete forslag, herunder helt nye anbefalinger om skat, de offentlige udgifter og energi.

Det vil kræve en vedvarende indsats over en bred front, hvis den danske produktivitet skal tilbage på sporet. Produktivitetskommissionens analyser viser, at der er mange årsager til det danske produktivitetsproblem – og derfor er der heller ingen snuptagsløsning.

Men følger politikerne kommissionens anbefalinger, vil der være store gevinster for danskerne. Det handler om velstand og velfærd. En realistisk overgrænse for, hvor meget vi kan hæve produktivitetsvæksten over de næste ti år er cirka ½ procentpoint om året. Det svarer til, at det danske BNP i 2020 vil være 60 milliarder kroner større end ellers. Produktivitetskommissionens forslag kan bidrage til at høste en del af det potentiale.

Formanden for Produktivitetskommissionen, Peter Birch Sørensen, siger:

Den danske produktivitet har tabt terræn siden midten af 1990’erne med en vækst på under én procent. Det er lavt sammenlignet med mange andre vestlige lande, og det har store omkostninger for danskernes velstand og velfærd. Udviklingen kan vendes, men der er brug for en ambitiøs og vedvarende indsats over en bred front.”

”Produktivitetskommissionen anbefaler at sætte ind på tre områder: Styrk konkurrence, dynamik og internationalisering i erhvervslivet. Styrk kvaliteten af uddannelserne og deres værdi for arbejdsmarkedet. Og skab gode rammer for nye løsninger og effektivitet i det offentlige.”

”Hvis kommissionens anbefalinger bliver fulgt, er det realistisk at nå det politiske mål om at hæve BNP med 14 milliarder kroner i 2020 gennem tiltag, der styrker produktiviteten i den private sektor, og at løfte produktiviteten i den offentlige sektor svarende til 12 milliarder kroner. På længere sigt vil effekterne være væsentligt større – ikke mindst hvis det lykkes at styrke kvaliteten i uddannelserne.”

Regeringen bad i 2012 kommissionen om at undersøge årsagerne til den dårlige produktivitetsudvikling og komme med forslag til at styrke produktiviteten. Slutrapporten – den sidste af i alt syv rapporter – sammenfatter kommissionens arbejde.

 

For yderligere oplysninger:

 

 

Niels C. Beier

Sekretariatschef

Tlf.: 50 77 56 81

Mail: ncb@produktivitetskommissionen.dk

Camilla Severin Madsen

Kommunikationsmedarbejder

Tlf.: 50 77 56 88

Mail: csm@produktivitetskommissionen.dk

 

Find publikationerne her