Produktivitet i detailhandelen - Christen Sørensen tager fejl

Publiseret 25-03-2014ProduktivitetskommissionenNyhed

Retorikken var skarp, men det faglige belæg tyndt, da professor Christen Sørensen i sidste uge kritiserede Produktivitetskommissionens analyse af produktivitetsudviklingen i detailhandelen. Kommissionen påviser i et notat, at samtlige Christen Sørensens kritik-punkter er forkerte.

Professor Christen Sørensen tager fejl, når han i en kronik i Politiken den 18. marts fremfører skarp kritik af Produktivitetskommissionens analyse af produktivitetsudviklingen i detailhandelen.

Christens Sørensen påstår, at Produktivitetskommissionen ikke har faglig basis for at anbefale at lempe  planlovens bestemmelser om butikkers størrelse og placering.

Christen Sørensen bygger sin kritik på en rapport, som han har lavet for De Samvirkende Købmænd. Kommissionen har set nærmere på rapporten og de påstande, Christen Sørensen fører frem i sin kronik – og ikke ét argument giver anledning til ændringer i kommissionens konklusioner.

En af påstandene er, at kommissionen undervurderer produktivitetsvæksten i detailhandelen, fordi de tal fra Danmarks Statistik, som kommissionen benytter, ikke tager hensyn til ændringer i butikkernes avancer. Den påstand er forkert, som det fremgår af Produktivitetskommissionens notat.  Danmarks Statistik bekræfter, at notatet giver en korrekt fremstilling af metoderne, der anvendes i nationalregnskabet på dette felt.

Christen Sørensen hævder også, at Produktivitetskommissionen undervurderer produktivitetsudviklingen ved at se bort fra virkningerne af lukkelovens liberalisering og et påstået fald i kvaliteten af detailhandelens arbejdsstyrke. I notatet viser Produktivitetskommissionen, at Christen Sørensens konklusioner ikke er holdbare.

 Produktivitetskommissionens formand, professor Peter Birch Sørensen, siger:

”Det må undre, at Christen Sørensen anvender et så kraftigt sprog i sin kritik af Produktivitetskommissionen. På alle de punkter, hvor han kritiserer os for at tage fejl, er det tværtimod ham selv, der begår graverende fejl”.

”Det er i øvrigt også forkert, når Christen Sørensen giver indtryk af, at Produktivitetskommissionens anbefaling om planloven alene baserer sig på tallene for detailhandelens produktivitetsudvikling. Anbefalingen er primært baseret på forskningsstudier, der peger på, at en restriktiv planlov hæmmer detailhandelens produktivitet.”Find både det omtalte omtalte notat af Christen Sørensen, som Produktivitetskommissionen har fået tilsendt fra De Samvirkende Købmænd, samt Produktivitetskommissionens svar her. Find også dokumentation af Produktivitetskommissionens beregninger af udviklingen i kvaliteten af detailbranchens arbejdsstyrke.Christian Sørensen og De Samvirkende Købmænds notat

Produktivitetskommissionens svar

Datadokumentation 1

Datadokumentaion 2

 

For yderligere information, kontakt: 

Niels Chr. Beier

Sekretariatschef

Tlf. 50 77 56 81

Mail: ncb@produktivitetskommissionen.dk