Slutrapport: Det handler om velstand og velfærd. Publikationer marts 2014

PK_7_rapportforside _VER_1_web

Slutrapport: Det handler om velstand og velfærd

Slutrapporten, Det handler omvelstand og velfærd,  er Produktivitetskommissionens sidste publikation. Den samler op på, hvad der skal til for at vende det danske produktivitetsproblem. Rapporten findes også i en kort version, der hurtigt giver et overblik - her finder man også alle anbefalingerne. Alle anbefalingerne er desuden samlet i det seperate dokument, Faktaark - samlede anbefalinger

Læs rapporten    Læs overblik over rapporten    Læs faktaark

Læs faktaark 2   Kommissionens virke

PK_7_rapportforside _VER_1_web

Baggrundsrapport: Skat og produktivitet

I baggrundsrapporten Skat og produktivitet beskriver Produktivitetskommissionen, hvordan skattesystemet kan indrettes, så det i højere grad understøtter drivkræfterne for produktivitet. Baggrundsrapporten og kommissionens anbefalinger er opsummeret slutrapportens kapitel 6. 

Læs baggrundsrapport om skat

PK_7_rapportforside _VER_1_web

Baggrundsrapport: Energisektoren

I baggrundsrapporten Energisektoren sætter Produktivitetskommissionen fokus på den danske energiforsyning. Særligt elsektoren er i søgelyset. En sammenfatning og kommissionens anbefalinger er at finde i slutrapportens kapitel 3. 

Læs baggrundsrapport om energisektoren

PK_7_rapportforside _VER_1_web

Baggrundsrapport: Produktiviteten i den offentlige sektor

I Produktiviteten i den offentlige sektor belyses de langsigtede makroøkonomiske virkninger af den offentlige sektors produktivitetsudvikling. Der sker i DREAM-modellen. I slutrapportens kapitel 5 finder man en sammenfatning.

Læs baggrundsrapport om produktiviteten i den offentlige sektor

PK_7_rapportforside _VER_1_web

Baggrundsrapport: Nye data og alternative opgørelsesmetoder

Siden analyserapport 1 Danmarks produktivitet – hvor er problemerne? udkom, er de bagvedliggende data blevet revideret. På den baggrund har Produktivitetskommissionen valgt at opdatere analysen og foretage en række beregningsmæssige robusthedstjek. Konklusionerne om Danmarks produktivitetsproblem er uændrede. 

Læs baggrundsrapport om nye data og alternative opgørelsesmetoder

PK_7_rapportforside _VER_1_web

Pressemateriale

Læs pressemeddelelsen i forbindelse med Produktivitetskommissionens Slutrapport,  Det handler om velstand og velfærd . Se også præsentationen, som formand Peter Birch Sørensen præsenterede slutrapporten med på pressemødet den 31. marts 2014. 

Læs pressemeddelelse     Se slides

Analyserapport 6: Offentlig-privat samarbejde. Publikationer februar 2014

PK_6_rapportforside _web

Analyserapport 6: Offentlig-privat samarbejde

Produktivitetskommissionens sjette analyserapport handler om offentlig-privat samarbejde. Rapporten finder du her, ligesom du finder den folder, der kort samler rapportens mest centrale konklusioner. Folderen findes både i en print- og skærmvenlig version. Faktaarket samler anbefalingerne i rapporten.

Læs rapporten     Læs folderen (til print)     Læs folderen (til skærm)   

Se faktaark

Casesamling _web

Casesamling: Offentlig-privat samarbejde om velfærd

I forbindelse med Analyserapport 6 har Produktivitetskommissionen fået lavet en publikation, der samler aktuelle - både svenske og danske - ekspempler på offentlig-privat samarbejde. Offentlig-privat samarbejde om velfærd hedder casesamlingen, der er udarbejdet af Mandag Morgen og Deloitte for Produktivitetskommissionen. 

Læs casesamling

PK_6_rapportforside _web

Bidrag fra interessenter

En række interessenter har givet deres bud på, hvordan offentlig-privat samarbejde kan være med til at øge effektiviteten i den offentlige opgaveløsning.

Find bidragene her

PK_6_rapportforside _web

Pressemateriale

Læs pressemeddelelsen i forbindelse med Produktivitetskommissionens Analyserapport 6  Offentlig-privat samarbejde . Se også præsentationen, som formand Peter Birch Sørensen brugte på pressemødet den 17. februar 2014.

Læs pressemeddelelse     Se slides

Analyserapport 5: Infrastruktur. Publikationer januar 2014

Fosidefoto Analyserapport 5_web

Analyserapport 5: Infrastruktur

Produktivitetskommissionens femte analyserapport handler om infrastruktur. Det gælder både transport og digital infrastruktur. Rapporten finder du her, ligesom du finder den folder, der kort samler rapportens mest centrale konklusioner. Folderen findes både i en print- og skærmvenlig version. Faktaarket samler anbefalingerne i rapporten.

Læs rapport   Læs folder til skærm    Læs folder til print    Læs faktaark

Fosidefoto Analyserapport 5_web

Pressemateriale

Læs pressemeddelelsen i forbindelse med Produktivitetskommissionens Analyserapport 5 Infrastruktur . Se også præsentationen, som formand Peter Birch Sørensen brugte på pressemødet den 8. januar 2013.

Læs pressemeddelelse     Se præsentation

Analyserapport 4: Uddannelse og innovation. Publikationer december 2013

Uddannelse Og Innovation . Forside _web

Analyserapport 4: Uddannelse og innovation

Uddannelse og innovation er Produktivitetskommissionens fjerde analyserapport.

Med rapporten følger en folder, der fortæller den korte historie.

Læs rapporten    Læs folder (til skærm)   Læs folder (til print)

Uddannelse Og Innovation . Forside _web

Baggrundsnotater

Tre tekniske baggrundsnotater om udvalgte analyser dokumenterer beregningerne i rapporten. Dem finder du her.

Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Undervisningstimer på universitetet

Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Uddannelse Og Innovation . Forside _web

Pressemateriale

Læs pressemeddelelsen i forbindelse med publiceringen af Produktivitetskommissionens fjerde analyserapport, Uddannelse og innovation, her. Se også de slides, som Peter Birch Sørensen brugte til at præsentere rapporten og dens anbefalinger på pressemødet.

Læs pressemeddelelse    Se præsentation

Uddannelse Og Innovation . Forside _web

Kommentarer

Produktivitetskommissionen har modtaget brev fra Roskilde Universitet, RUC, med kommentarer til Analyserapport 4. Læs både brevet og svaret her. 

Brev fra RUC    Brev til RUC

Analyserapport 3: Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor. Publikationer september 2013

Forsidebillede _web2

Analyserapport 3: Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor er Produktivitetskommissionens tredje analyserapport i en række.

Med rapporten følger en folder, der kortfattet samler de mest centrale konklusioner. Anbefalingerne, som er i rapporten, er desuden samlet i faktaarket.

Læs rapporten     Læs folder (til print)     Læs folder (til skærm)    

Læs faktaarket

Forsidebillede _web2

Baggrundsrapport

Baggrundsrapporten Overenskomster, arbejdstid og løndannelse i den offentlige sektor, som Produktivitetskommissionen selv står bag, knytter sig til Analyserapport 3.  

Derudover knytter der sig yderligere fire baggrundsrapporter til analyserapporten. De blev publiceret sammen med den første analysepakke i juni. De er at finde under Analyser af produktivitet i den offentlige sektor. Publikationer juni 2013.

Overenskomster, arbejdstid og løndannelse i den offentlige sektor

Forsidebillede _web2

Pressemateriale

Læs pressemeddelelsen i forbindelse med publiceringen af Produktivitetskommissionens tredje analyserapport, Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor, her.

Læs også Fakta om effektiviseringspotentiale , hvor Produktivitetskommissionen følger op på den debat, der har være om mulighederne for at effektivisere den offentlige sektor og spare penge, uden at det går ud over det det offentlige serviceniveau.

Læs pressemeddelelse    Læs fakta om effektiviseringspotentiale

Se slides fra pressemøde

Analyser af produktivitet i den offentlige sektor. Publikationer juni 2013 

MM Forside _web

Produktivitet i den offentlige sektor - hvor er problemerne?

I Produktivitet i den offentlige sektor - hvor er problemerne? stiller Produktivitetskommissionen skarpt på den offentlige sektor i form af et debatoplæg og et arbejdsnotat. Mandag Morgen har lavet casesamlingen Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor for Produktivitetskommissionen, der med 18 cases viser, hvordan produktiviteten kan løftes ved at gøre det hele lidt smartere.

Læs debatoplæg her    Læs arbejdsnotat her   Læs casesamling her

MM Forside _web

Baggrundsrapporter

Bag analysen ligger en række baggrundsrapporter. Jørgen Grønnegård Christensen har skrevet Arbejdsdelingen mellem politikere og embedsmænd , mens Carsten Greve og Niels Ejersbo har skrevet Udvikling og styring af den offentlige sektor . Lotte Bøgh har skrevet Styring af den offentlige sektor: Incitamenter, motivation og normer . Kora står bag  Kommunale serviceniveauer og produktivitet . Baggrundsrapporterne finder du her.

Arbejdsdelingen mellem politikere og embedsmænd

Udvikling og styring af den offentlige sektor

Styring af den offentlige sektor: Incitamenter, motivation og normer

Kommunale serviceniveauer og produktivitet

MM Forside _web

Opfølgende baggrundsrapport (august 2013)

Produktivitetskommissionen og KORA har i august valgt at offentliggøre beregnede tal for enkeltkommuners service og produktivitet i en opfølgende baggrundsrapport. Rapporten finder du her.

Tallene skal ses og fortolkes i lyset af et behov for fortsat at arbejde med forbedring af datagrundlaget.

Kommunal service og produktivitet  

Bilag 1    Bilag 2

MM Forside _web

Bidrag fra konferencen Ledelse, motivation og produktivitet i den offentlige sektor

Produktivitetskommissionen holdt i december 2012 en konference, der zoomede ind på produktivitetsudfordringer og -potentialer i den offentlige sektor. Det kom der flere gode input ud af. De er samlet under konferencen i vores kalender.

Find bidrag her

MM Forside _web

Pressemateriale

Pressemeddelelse og slides i forbindelse med lanceringen finder du her.

Læs pressemeddelelse

Se slides

Analyserapport 2: Konkurrence, internationalisering og regulering. Publikationer maj 2013

Forside _web

Analyserapport 2: Konkurrence, internationalisering og regulering

Konkurrence, internationalisering og regulering er den anden i en række af analyserapporter fra Produktivitetskommissionen. Rapporten indeholder anbefalinger til at styrke Danmarks produktivitet gennem konkurrence, internationalisering og bedre regulering.  

Med rapporten følger en folder, der kortfattet samler de mest centrale konklusioner. Anbefalingerne er desuden samlet i faktaarket.

Læs rapporten (revideret, august)     Læs folderen (til skærm)   

Læs folder (til print)    Læs faktaark

Forside _web

Baggrundsrapporter

I forbindelse med rapporten Konkurrence, internationalisering og regulering har Produktivitetskommissionen fået udarbejdet fire baggrundsrapporter. Dem står konsulenthuset Copenhagen Economics bag, og de er samlet her.

Læs baggrundsrapporten Business Services   

Læs baggrundsrapporten Network Sectors (revideret, august)

Læs baggrundsrapporten Retail Trade   

Læs baggrundsrapporten Selection and Potential

Forside _web

Centrale aktørers bidrag

Flere centrale aktører har bidraget til Produktivitetskommissionen med bud på, hvilke reguleringer, de oplever, kan være med til at hæmme produktiviteten. Bidragene er samlet her.

Læs bidrag

Forside _web

Pressemateriale

På pressemødet den 30. maj 2013 præsenterede Peter Birch Sørensen Produktivitetskommissionens Analyserapport 2. De slides, han brugte, finder du her, ligesom du også kan finde den pressemeddelelse, der blev sendt ud i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten.

Se slides     Læs pressemeddelelse

Analyserapport 1: Danmarks produktivitet - hvor er problemerne? Publikationer april 2013

Forsidefoto 119 169

Analyserapport 1: Danmarks produktivitet - hvor er problemerne?

Danmarks produktivitet – hvor er problemerne? er den første i en række af analyserapporter fra Produktivitetskommissionen. Rapporten identificerer de væsentligste produktivitetsproblemer i dansk økonomi og retter særligt fokus mod den private sektor. I rapporten er desuden et særskilt fokus på udfordringerne ved at måle produktivitet.

Med rapporten følger en folder, der kortfattet samler de mest centrale konklusioner. Der følger også et faktaark, der stiller skarpt på problemerne i de private serviceerhverv.

Læs rapporten    Læs folderen     Læs faktaarket

Forsidefoto 119 169

Baggrundsrapport: Måling af produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsrapporten, der også kan læses som en selvstændig rapport, gennemgår problemerne ved at måle produktivitet i den offentlige sektor, når der ikke findes priser, der afspejler efterspørgslen efter de offentlige ydelser. Rapporten beskriver, hvordan produktiviteten i den offentlige sektor bliver gjort op i nationalregnskabet, og den giver virkelighedsnære eksempler på, hvordan forskellige målemetoder ikke altid giver et retvisende billede af den faktiske produktivitetsudvikling.

Læs baggrundsrapporten    Se data til baggrundsrapporten

Forsidefoto 119 169

Baggrundsnotat: Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Baggrundsnotat: Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse er et baggrundsnotat til kapitel 11 i Analyserapport 1. Det er skrevet af formand for Produktivitetskommissionen, Peter Birch Sørensen, og det gennemgår de teoretiske sammenhænge mellem produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse i erhverv. Det skelner mellem erhverv, hvis produkter handles internationalt, og erhverv, der er fokuseret på det danske hjemmemarked.

Læs baggrundsnotatet

Forsidefoto 119 169

Baggrundsmateriale: Investeringer i Danmark

I forbindelse med Analyserapport 1 har Produktivitetskommissionen bedt Danmarks Statistik, De Økonomiske Råd og Nationalbanken om at analysere investeringssituationen i Danmark i deres makroøkonomiske modeller. Resultaterne er opsummeret i rapportens kapitel 13. Resultaterne fra ADAM-modellen (Danmarks Statistik) og fra SMEC-modellen (De Økonomiske Råd) kan også læses i notaterne nedenfor.

Læs resultaterne fra ADAM-modellen    Læs resultater fra SMEC-modellen

Forsidefoto 119 169

Baggrundsmateriale: Deflateringsmetoder i bygge- og anlægsbranchen og i de private serviceerhverv

Produktivitetskommissionen har i forbindelse med arbejdet på Analyserapport 1 bedt Danmarks Statistik om at give et overblik over deflateringsmetoderne i nationalregnskabet inden for bygge- og anlægsbranchen og i de private serviceerhverv.

Se dataoversigt    Se dokumentationsnotat

Forsidefoto 119 169

Pressemateriale

Læs pressemeddelelsen i forbindelse med publiceringen af Produktivitetskommissionens første analyserapport, Danmarks produktivitet - hvor er problemerne?, her.

Læs pressemeddelelse

Det handler om velstand og velfærd. Publikationer og debat oktober 2012

Forside Af Debatoplæg _web

Debatpublikation: Det handler om velstand og velfærd

I de senere år er produktiviteten steget meget langsommere i Danmark, end vi tidligere var vant til. Den er også steget langsommere end i de lande, vi helst vil sammenligne os med. I Det handler om velstand og velfærd forklares det, hvad produktivitet er, hvilke drivkræfter der styrer produktivitetsudviklingen og hvorfor den lave produktivitetsvækst er et problem. Publikationen kan også bestilles i trykt udgave ved henvendelse til post@produktivitetskommissionen.dk (så længe lager haves).

Download til skærmvisning       Download til print

Forside Af Debatoplæg _web

Baggrundsnotat: Det handler om velstand og velfærd – tal og beregninger

Her kan findes kildehenvisninger, metodebeskrivelse og dokumentation for beregningerne, der ligger til grund for debatpublikationen Det handler om velstand og velfærd. Baggrundnotatet indeholder endvidere nogle lidt mere teoretiske forklaringer af begrebet produktivitet. 

Download pdf

Forside Af Debatoplæg _web

Centrale aktørers bidrag til debatten

I forbindelse med udgivelsen af debatpublikationen inviterede vi centrale aktører i det private erhvervsliv, i den offentlige sektor og fra lønmodtagerorganisationer til at bidrage til debatten om Danmarks produktivitetsproblem.

Bidrag til debatten

Forside Af Debatoplæg _web

Vækstacceleration: Hvor er overliggeren?

Produktivitetskommissionens opgave er at finde initiativer, der kan accelerere væksten i timeproduktiviteten. Men hvor stor en acceleration er overhovedet mulig? Notatet foretager nogle simple bag-på-konvolutten beregninger, der er designet til at kaste lys over dette spørgsmål. Konklusionen er, at accelerationer i størrelsesordnen 0,4-0,9 pct. point p.a., i gennemsnit for et årti, må anses for at udgøre den absolutte “overligger”. 

Download PDF

Forside Af Debatoplæg _web

Pressemateriale

På pressemødet den 22. oktober 2012 præsenterede Produktivitetskommissionen sin første publikation: Det handler om velstand og velfærd . Du kan finde slides og pressemeddelelse her.

Se slides    Læs pressemeddelelse