Centrale aktørers bidrag

30. MAJ 2013

 

Flere centrale aktører har bidraget til Produktivitetskommissionen med bud på, hvilke reguleringer, de oplever, kan være med til at hæmme produktiviteten. Bidragene er samlet her.

Dansk Byggeri

Dansk Ejendomsmæglerforening

Dansk Erhverv

Dansk Metal

Danske Advokater

De Samvirkende Købmænd

DI

DTL

Finansrådet

Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)

FSR (Danske Revisorer)

FTF

HK

HORESTA

Håndværksrådet

Ingeniørforeningen (IDA)

IT-Branchen