Det handler om velstand og velfærd. Publikationer og debat oktober 2012

22-10-2012

I de senere år er produktiviteten steget meget langsommere i Danmark, end vi tidligere var vant til. Den er også steget langsommere end i de lande, vi helst vil sammenligne os med. I Det handler om velstand og velfærd forklares det, hvad produktivitet er, hvilke drivkræfter der styrer produktivitetsudviklingen og hvorfor den lave produktivitetsvækst er et problem.

Centrale aktørers bidrag til debatten

Læs Arbejderbevægelses erhvervsråds indspil til produktivitetskommissionen

Læs Akademikernes Centralorganisations ideer til at fremme produktiviteten i Danmark

Læs Bygge- Anlægs- og Trækartellets indspil om drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen

Læs Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbunds tilbagemelding til Produktivitetskommissionen

Læs Byggepolitisk Netværks bidrag til Produktivitetskommissionen 

Læs Centralorganisationernes Fællesudvalgs betragtninger på produktivitet i den offentlige sektor med særligt fous på staten 

Læs Centralorganisationen af industriansatte i Danmarks indspil Veje til højere dansk produktivitetsvækst 

Læs Dansk Byggeris indspil Byggeriets vægt i økonomien 

Læs Dansk Erhvervs indspil til Produktivitetskommissionen

Læs Dansk Industris indledende bemærkninger itl Produktivitetskommissinens arbejde 

Læs Danske Regioners indspil Produktiviteten i den regionale sektor

Læs Dansk Arbejdsgiverforenings svar til Produktivitetskommissionen 

Læs Danish Venture Capital and Private Equity Associations indspil Øget produktivitet - mere vækst

Læs Finansrådets input til Produktivitetskommissionen 

Læs FOA - Fag og Arbejdes input til arbejdet i Produktivitetskommissionen 

Læs Forbrugerrådets bidrag til Produktivitetskommissionens arbejde 

Læs FTF's indspil til Produktivitetskommissionen

Læs HK's input til Produktivitetskommissionen

Læs Håndværksrådets notat til Produktivitetskommissionen

Læs Kommunernes Landsforenings indspil Produktivitet - den kommunale sektor

Læs Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansattes indspil vedrørende produktivitetsudvikling

Læs Landbrug & Fødevarers indspil Øget produktivitet væsentlig for vækst

Læs  Landsorganisationen i Danmarks ideer til Produktivitetskommissionen

Læs Danmarks Nationalbanks forslag til Produktivitetskommissionen

Læs Offentligt Ansattes Organisationers input til Produktivitetskommissionen

Læs Offentligt Ansattes Organisationers indspil Tillid giver verdensklasse - Ti anbefalinger til en reform der kan udvikle og styrke den offentlige sektor

Læs Offentligt Ansattes Organisationers indspil Tillid giver verdensklasse - Visionsark

Læs Styrelsen for Forskning og Innovations indspil Offentlig forskning - effekter på innovation og økonomisk vækst