Kommissionens medlemmer

Reformkommissionen blev nedsat af regeringen for at foreslå reformer, der tager hånd om komplekse udfordringer. Kommissionens arbejde vil løbe til og med 2022.

Peter Birch Sørensen

Peter Birch Sørensen

Professor, Københavns Universitet

Peter Birch Sørensen (født 1955) er professor i økonomi ved Københavns Universitet og er bl.a. medlem af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab og det internationale forskningsnetværk CESifo. Desuden var han medstifter og tidligere leder af Center for Forskning i Økonomisk Politik ved Københavns Universitet, støttet af Danmarks Grundforskningsfond i perioden 1993-2005.

Peter Birch Sørensen var medlem af Det Økonomiske Råds formandskab 1997-99 og igen i perioden 2004-2010, hvor han var formand for formandskabet (”overvismand”). I perioden 2007-2010 var han endvidere formand for Det Miljøøkonomiske Råd. Derudover har han deltaget i en række danske offentlige udredningsarbejder og fungeret som rådgiver i skattepolitiske spørgsmål for OECD, Europa Kommissionen, Den Internationale Valutafond og en række udenlandske regeringer. Han har skrevet et stort antal videnskabelige artikler samt været medredaktør på en række internationale fagtidsskrifter.

Carl-Johan Dalgaard

Carl-Johan Dalgaard

Professor, Københavns Universitet

Carl-Johan Dalgaard (født 1971) er professor i økonomi ved Københavns Universitet. Hans forskningsfelt er vækst- og udviklingsøkonomi, og han har publiceret en lang række videnskabelige artikler inden for dette område. Desuden har han været gæsteprofessor ved Göteborg Universitet og gæsteforsker ved Brown University og den Internationale Valutafond. Han er tilknyttet redaktionen af det internationale tidsskrift Economica, der udgives af London School of Economics.

 

Agnete Gersing

Agnete Gersing

Direktør, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tilforordnet)

Agnete Gersing (født 1963) er cand.polit fra Københavns Universitet. Siden 2010 har hun været direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og i perioden 2006-2010 var hun direktør i Konkurrencestyrelsen. Agnete har desuden været Departementsråd i Statsministeriet med ansvarsområder som bl.a. leder for sekretariatet for Ministerudvalget for Danmark i den globale økonomi (Globaliseringsrådets arbejde) samt trepartsdrøftelser om voksen- og efteruddannelse. Fra 2000-2005 var hun afdelingschef i Finansministeriet med kommuner og amter som de primære ansvarsområder, herunder med ansvar for årlige forhandlinger om den kommunale økonomi og for arbejdet med strukturreformen, arbejdsmarkedspolitik, sundhedspolitik, socialpolitik, voksen- og efteruddannelse, globalisering og budgetredegørelse. Derudover har Agnete deltaget i en lang række udvalg og arbejdsgrupper.

Hans Nikolaisen

Hans Nikolaisen

Kommunaldirektør, Randers Kommune

Hans Nikolaisen (født 1957) er uddannet cand. scient.pol fra Aarhus Universitet. Siden 2011 har han været kommunaldirektør i Randers Kommune. Hans Nikolaisen leder direktionen med kommunens øvrige direktører og varetager ledelsesopgaver i forhold til de tværgående stabe i Randers Kommune. Tidligere har han været ansat som vicedirektør/økonomichef i Borgmesterens Afdeling i Aarhus kommune, hvor han også har været konstitueret som stadsdirektør i 2008. Hans Nikolaisen har gennem årene deltaget i tværkommunalt samarbejde, og er aktuelt medlem af KLs budgetvejledningsudvalg, styregruppen for FLIS (Fælleskommunalt Ledelses Information System), bestyrelsen for Komudbud (Et indkøbssamarbejde mellem 14 kommuner i Jylland og på Fyn) m.v.

Agnete Raaschou-Nielsen

Agnete Raaschou-Nielsen

Tidl. adm. direktør og nu medlem af bestyrelsen i flere private virksomheder

Agnete Raaschou-Nielsen (født 1957) er uddannet lic. polit. fra Københavns Universitet. Hun er formand for Brdr. Hartmann A/S og for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, samt næstformand for investeringsforeningen Danske Invest. Hertil kommer bestyrelsesposter i flere børsnoterede danske selskaber, bl.a. Novozymes A/S. I perioden fra 1990 og til 2011 har hun indtaget ledende stillinger i Carlsberg A/S, Coca-Cola Tapperierne A/S, Zacco Denmark A/S og Aalborg Portland A/S.

Philipp Schröder

Philipp Schröder

Professor, Aarhus Universitet

Philipp Schröder (født 1969) er professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Hans forskningsområder ligger inden for international økonomi, globalt aktive virksomheder, industriøkonomi, regulering og europæisk økonomisk integration. Før han blev ansat ved Aarhus universitetet i 2003, arbejdede han bl.a. som konsulent for McKinsey & Co. i 1998 og som senior økonom i den tyske rådgivnings- og forskningsinstitut DIW Berlin i 2001-2003. Derudover er han sektionsleder og forskningsgruppeleder på Aarhus Universitet og har skrevet en lang række videnskabelige artikler.

Jan Rose Skaksen

Jan Rose Skaksen

Direktør, Institut for Kommunernes og Regionernes Analyse og Forskning (KORA) (tilforordnet)

Jan Rose Skaksen (født 1962) er professor i økonomi på Handelshøjskolen i København (CBS). Hans faglige interesser retter sig især imod økonomisk politik og effekter af globalisering. Han har skrevet en lang række videnskabelige artikler, bl.a. om hvordan arbejdsmarkedet påvirkes af international handel, om virkningerne af international outsourcing og om samspillet mellem globalisering, uddannelse og produktivitet. Derudover var Jan Rose Skaksen i perioden 2009-2011 medlem af Regeringens Vækstforum, og i perioden 2003-2008 var han medlem af formandskabet for De Økonomiske Råd.

Birgitte Sloth

Birgitte Sloth

Prodekan, professor, Københavns Universitet

Birgitte Sloth (født 1963) er professor i økonomi ved Københavns Universitet og prodekan ved universitetets samfundsvidenskabelige fakultet. Hendes primære forskningsområder er inden for spilteori og mikroøkonomisk teori samt anvendt mikroøkonomi med fokus på konkurrencepolitik og regulering indenfor miljø, transport og energi. Hun har skrevet en lang række videnskabelige artikler inden for omtalte forskningsområder. Hun var medlem af Infrastrukturkommissionen og er i dag medlem af en række råd og nævn, herunder Konkurrencerådet siden 2004 og Det Økonomiske Råd siden 2007.

Anders Sørensen

Anders Sørensen

Professor, Copenhagen Business School

Anders Sørensen (født 1966) er professor i økonomi på Handelshøjskolen i København (CBS) og direktør for Centre for Economic and Business Research (CEBR). Hans forskningsområder er økonomisk vækst, humankapital og innovation; herunder produktivitet samt dertilhørende politikspørgsmål. Hans forskning er rettet mod virksomhedsdata bl.a. indenfor fremstillingssektoren og underbrancher heraf. Han har publiceret adskillige videnskabelige artikler og har for nyligt været redaktør på et special nummer af Nordic Economic Policy Review med titlen ”Productivity and Competitiveness”.