Om Kommissionen

Dansk økonomi står over for en stor vækstudfordring. Danmark har de senere år tabt terræn i forhold til de rigeste OECD-lande. Siden 1970 har Danmark i flere perioder været blandt de fem rigeste lande i OECD - senest i 1998. Men siden er de rigeste lande trukket fra Danmark. Det skyldes blandt andet, at lande som USA, Sverige, Holland, Tyskland og Storbritannien har haft en stærkere vækst i produktiviteten end Danmark siden midten af 1990’erne.

Hvis den hidtidige svage produktivitetsudvikling fortsætter, er der betydelig risiko for, at Danmark taber yderligere terræn i forhold til andre velstående lande og derfor får svært ved at fastholde en privat og offentlig velfærd af internationalt høj kvalitet.

Sådan lyder starten på det Kommissorium, som danner grundlaget for Produktivitetskommissionens arbejde.

Den svage produktivitetsudvikling og risikoen for at tabe yderligere terræn er udgangspunktet for, at regeringen i begyndelsen af 2012 nedsatte Produktivitetskommissionen.

Timeproduktivitet

Kommissionen skal kulegrave den danske produktivitetsudvikling og komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke Danmarks produktivitet – både i dansk erhvervsliv og i den offentlige sektor – i de kommende år.
Kommissionen publicerer løbende sine analyser og skal afslutte sit arbejde senest ved udgangen af 2013.

Kommissionen er uafhængig og medlemmerne er særligt sagkyndige. Kommissionen udgøres af en formand, Peter Birch Sørensen, og otte kommissionsmedlemmer og har desuden tilknyttet et sekretariat.
Læs mere om kommissionens rammebetingelser og opgaver i kommissoriet.

Læs Produktivitetskommissionens kommissorium