Analyserapport 3: Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

09-09-2013

Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor er Produktivitetskommissionens tredje analyserapport i en række. Anbefalingerne, som er i rapporten, er desuden samlet i faktaarket.