Analyserapport 1: Danmarks produktivitet - hvor er problemerne?

09-04-2013

Danmarks produktivitet – hvor er problemerne? er den første i en række af analyserapporter fra Produktivitetskommissionen. Rapporten identificerer de væsentligste produktivitetsproblemer i dansk økonomi og retter særligt fokus mod den private sektor. I rapporten er desuden et særskilt fokus på udfordringerne ved at måle produktivitet.
Der følger også et faktaark, der stiller skarpt på problemerne i de private serviceerhverv.