Analyserapport 6: Offentlig-privat samarbejde

17-02-2014

Produktivitetskommissionens sjette analyserapport handler om offentlig-privat samarbejde.
Faktaarket samler anbefalingerne i rapporten.

Bidrag fra interessenter

Læs Fælles Fagligt Forbunds indspil til rapporten om offentlig-privat samarbejde

Læs Akademikernes indspil til rapporten om offentlig-privat samarbejde

Læs Bygge- Anlægs- og Trækartellets indspil til rapporten om offentlig-privat samarbejde

Læs Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbunds indspil til rapporten om offentlig-privat samarbejde

Læs CO-industris indspil til rapporten om offentlig-privat samarbejde

Læs Dansk Byggeris indspil til rapporten om offentlig-privat samarbejde

Læs Dansk Erhvervs indspil til rapporten om offentlig-privat samarbejde

Læs Dansk Industris indspil til rapporten om offentlig-privat samarbejde

Læs Danske Regioners brev vedrørende indspil til rapporten om offentlig-privat samarbejde 

Læs Danske Regioners indspil til rapporten om offentlig-privat samarbejde 

Læs FOA - Fag og Arbejdes indspil til rapporten om offentlig-privat samarbejde

Læs Forbrugerrådets indspil til rapporten om offentlig-privat samarbejde

Læs FTF's indspil til rapporten om offentlig-privat samarbejde

Læs Håndværksrådets indspil til rapporten om offentlig-privat samarbejde

Læs Kommunernes Landsforenings indspil til rapporten om offentlig-privat samarbejde

Læs Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansattes indspil til rapporten om offentlig-privat samarbejde

Læs Landbrug og Fødevarers indspil til rapporten om offentlig-privat samarbejde

Læs Landsorganisationen i Danmarks indspil til rapporten om offentlig-privat samarbejde

Læs offentligt Ansattes Organisationers indspil til rapporten om offentlig-privat samarbejde